Klaras Skrädderi

Klara Puolakka| Uddevalla

Klaras Skrädderi

Klara Puolakka| Uddevalla

8 kilo press.
Mitt mästarjärn. Arvegods från mästerskräddare.